22/01/2021 Unique Estates Галерия

Unique Estates с награда за препоръчан работодател

Осъзнавайки факта, че удовлетвореността на служителите е фундаментален фактор за дългосрочния успех на всяка компания, а талантът е един от най-важните активи в нашия бизнес, новият холдинг Realto Group взе решение да проведе кратко проучване за удовлетвореността на екипа като неизменна част от цялостната стратегия за развитие. 

Ако трябва да определим най-важния измерител за управлението на работодателската марка, то това ще е еNPS- Employee Net Promoters Score. Проучването предлага на компаниите ценна информация, помагаща разбирането и подобрението на практиките им за подбор, задържане и мотивиране на служители. eNPS измерва доколко служителите биха препоръчали компанията си като работодател на своите близки и познати. eNPS е бърз и  лесен начин да се провери колко лоялно и ангажирани са служителите на една компания.

Целта на събраната от изследването информация е да ни помогне да продължим да се усъвършенстваме. За провеждането на проучването бе ангажирана независима компания, ToTheTop Agency, специализирана в анализи и проучвания.                                   

Unique Estates отчита коефициент за лоялност на служителите / eNPS индекс / +27.78% (за сравнение средният индекс на топ 50 най-добри работодатели в България е между 8 и 9%). Сред най-открояващите се предимства, които служителите намират тук, са възможността за развитие, иновативната и подкрепяща среда; свободата на действие и приятната работна атмосфера.

 

На база проведеното проучване и покритите изисквания, на Unique Estates бе връчено удостоверение за Препоръчан работодател от Златан Петров, Координатор събития в To the Top Agency. Част от целите ни за тази година са да продължим да работим върху засилване на екипния дух и развитието на екипа, с което вярваме, че ще запазим лидерската си позиция!

Top